Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
Puhelin: 044 0190 476

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke
Helena Liimatainen
etunimi.sukunimi@ppsotu.fi

3. Rekisterin nimi
Järjestöystävällisen kunnan ja maakunnan testin vastaukset

4. Rekisterin tarkoitus
Tietoja käytetään vaikuttamisessa Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakunnan järjestöyhteistyön toimintatapoihin sekä kunnille, maakunnalle ja järjestöille viestimisessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Vastaajan valitsema kunta (tai Pohjois-Pohjanmaan maakunta) sekä arviot siitä, miten hyvin kyseisessä kunnassa (tai maakunnassa) esitetyt väittämät toteutuvat. Vastaukset kerätään analysointia ja analysoinnin pohjalta toteutettavaa vaikuttamista ja viestintää varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Vastaaja antaa tiedot testissä itse. Mitään tunnistettavia henkilötietoja sivustolla ei kerätä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Ulkoisina palveluina käytetään Google Analyticsiä sekä Facebook- ja Twitter-jakonappeja, joista painettaessa lähetetään tietoja kyseiseen palveluun.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vastaukset säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisteriseloste on laadittu 22.2.2018.